Kontakt

Adresa hotela (korešpondenčná):
Wellness Hotel Bystrá
Bystrá 119
977 01 Brezno
Slovenská republika
Kontakt pre rezervácie -
Hotel a Zruby:
Tel: +421 48 6195 253
Mobil: +421 917 960 334
Mobil: +421 905 526 985
Email: recepcia@hotelbystra.sk
www.hotelbystra.sk
Kontakt pre rezervácie -
Wellness centrum:
Tel: +421 48 6195 835
Email: wellness@hotelbystra.sk
Fakturačná adresa a fakturačné údaje:
Hotely a penzióny, a. s.
Palisády 29/A
811 06 Bratislava
IČO: 36 403 806
IČ DPH: SK 2021641336
Zapísaná v OR OS Bratislava 1, odd. Sa, vl.č.: 4227/B
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
SK51 5600 0000 0024 9656 8001
BIC: KOMASK2X
GPS súradnice:
Zemepisná šírka: 48° 51' 1'' N
Zemepisná dĺžka: 19° 36' 22'' E
Riaditeľ hotela:
riaditel@hotelbystra.sk

Ekonomické oddelenie:
ekonom@hotelbystra.sk

Manažér stravovacieho úseku:
prevadzka@hotelbystra.sk
tel: +421 915 742 638
Manažér ubytovacieho úseku:
rezervacie@hotelbystra.sk
tel:+421 917 960 332
Obchodný a marketingový manažér:
sales@hotelbystra.sk
tel: +421 917 960 333

Newsletter