Kontakt


Adresa hotela (korešpondenčná):
Hotel Bystrá ***
Bystrá 119
977 01 Brezno
Slovenská republika

Hotel a zruby rezervácie:
Tel: +421 48 6195 253
Mobil: +421 917 960 334
Mobil: +421 905 526 985
Email: recepcia@hotelbystra.sk
www.hotelbystra.sk

Wellness centrum rezervácie:
Tel: +421 48 6195 835
Email: wellness@hotelbystra.sk


Fakturačná adresa a fakturačné údaje:
Hotely a penzióny, a. s.
Palisády 29/A
811 06 Bratislava IČO: 36 403 806
IČ DPH: SK 2021641336
Zapísaná v OR OS Bratislava 1, odd. Sa, vl.č.: 4227/B

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
SK51 5600 0000 0024 9656 8001
BIC: KOMASK2X


GPS súradnice:
Zemepisná šírka: 48° 51' 1'' N
Zemepisná dĺžka: 19° 36' 22'' E
Riaditeľ hotela:
riaditel@hotelbystra.skManažérka stravovacieho úseku:
prevadzka@hotelbystra.sk
tel: +421 915 742 638Vedúca recepcie a wellness:
rezervacie@hotelbystra.sk
tel:+421 917 960 332Obchodná a marketingová manažérka:
sales@hotelbystra.sk
tel: +421 917 960 333


Newsletter